In memoriam / J.D. Salinger, 1919-2010

J.D Salinger heeft de westerse wereld bijna zestig jaar een pijnlijke spiegel voorgehouden. Vanaf het moment dat hij midden jaren vijftig besloot zich als een Hiëronymus in Cornish, New Hampshire terug te trekken, voelden de kranten, tijdschriften en de televisie zich door hem geschoffeerd. Vluchten mocht niet meer. Het kon toch niet zo zijn dat een schrijver die met zijn eerste roman The Catcher in the Rye in 1951 zo’n succes had gehad en zoveel lezers had aangesproken, zich voor hen ging schuilhouden?

Alle landelijke en regionale kranten en de tijdschriften Life, Newsweek en Time lieten journalisten en fotografen zijn huis omsingelen om een glimp van Salinger op te kunnen vangen. Ze probeerden onder valse voorwendselen zijn huis binnen te komen. Als hij op vakantie was, sprongen ze over het hek. Ze posteerden zich bij de winkels waar hij zijn boodschappen deed. Familie, vrienden en oud-collega’s werden benaderd om een boekje over hem open...