D66

D66 ziet zichzelf als erfgenaam van de vooroorlogse Vrijzinnig-Democratische Bond. Net als D66 had de VDB een broertje dood aan ideologie en propageerde zij daarom ‘het systeemloze model’. Lousewies van der Laan neemt dit model wel erg letterlijk. In de lijn van de D66-fractievoorzitter valt geen systeem meer te ontdekken, behalve dan het willekeurige patroon van een stuiterballetje. Later zal wellicht worden vastgesteld dat de strijd om het lijsttrekkerschap van D66 al is beslist op het partijcongres van afgelopen zaterdag in Zutphen, waar zij voor een volle zaal D66’ers onnavolgbaar heen en weer stuiterde.

Nog maar kort geleden zei Van der Laan te ‘snakken’ naar een ‘verlossing van de dogma’s’ van het CDA, de coalitiepartner, en een hereniging met de PvdA in ‘Nieuw Paars’. Zij verweet het CDA dat het kabinet-Balkenende een ‘bekrompen ouderwetsheid uitstraalt’. In Nieuw Paars kan de VVD volgens haar garant staan voor een solide economisch beleid en de...