Dinsdagavond werd het toch nog even spannend in De Kamer, toen een gelegenheidsverbond van GroenLinks, SP, D66, de Partij voor de Dieren én de PVV tijdens het debat over de kabinetsreactie op het rapport-Davids een motie van wantrouwen indiende tegen premier Jan Peter Balkenende persoonlijk.

Maar de motie was – hoewel uniek – vooral van symbolische betekenis: niemand rekende er werkelijk op dat Balkenende, koppige calvinist die hij is, daadwerkelijk op zou stappen. Of dat de PvdA bereid zou zijn het kabinet op ‘Irak’ te laten vallen. De kans is groter dat een andere heikele kwestie het grote struikelblok voor de sociaal-christelijke coalitie zal blijken: Uruzgan.

In de wandelgangen rond de Kamerzaal gingen de gesprekken de hele middag en de hele avond niet over de Commissie-Davids, maar over de missie in Afghanistan. Tijdens de schorsing van het debat was dát volgens insiders ook het belangrijkste onderwerp van gesprek in het ministeriële kamertje naast de vergaderzaal...