1. Jan de Wit (SP)

Als drijvende krachten in de SP worden altijd weer Jan Marijnissen en Tiny Kox genoemd. Maar de socialisten waren in de Kamer nooit zo ver gekomen zonder Jan de Wit, de bescheiden jurist uit Heerlen. Als er één dossiertijger is in de SP-gelederen, is hij het wel. De nestor in de fractie maakt zich al vele jaren sterk voor asielzoekers en andere pechvogels. Dat alles bij voorkeur buiten de schijnwerpers. ‘We hebben wel eens gevraagd: “Jan, moet je niet een keer op tv?”‘ zegt een fractiegenoot. ‘Dan bromde hij altijd: “Nee, geen behoefte aan.”‘ In de Kamer wordt hij alom gerespecteerd, ook als voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken. Maar De Wits finest hour kwam afgelopen jaar, als voorzitter van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel, die uiteraard de commissie-De Wit werd genoemd. Kwam hij toch nog in de publiciteit.

2. Willibrord van Beek (VVD)

De vaderfiguur in de VVD-fractie is zonder twijfel de rondborstige oudgediende...