16-02-2008
Door Carel Peeters

Als iemand niet met anarchisme geassocieerd kan worden, dan is het de cultuurfilosofische essayist George Steiner. Geen groter verdediger van tradities en geletterdheid dan Steiner, zou je denken. Iedereen moet de wereldliteratuur kennen, iedereen zou moeten weten wat er aan grote kunst voorhanden is. En iedereen moet weten hoe de standaard van wereldhistorische kwaliteit eruitziet.

Toch heeft Steiner een ingewikkelde persoonlijkheid, waarin conservatisme en anarchisme niet zo ver uit elkaar liggen. Naast zijn traditionalisme heeft hij ook de neiging om uit de ketting van tradities, geworteldheid en culturele verworvenheden te breken. Hij is ervan overtuigd dat iedereen die serieus werk verricht de neiging heeft van de gebaande paden af te wijken, zich als een anarchist nergens iets van aan te trekken.

Daar komt Steiners eigen originaliteit vandaan. Zijn boek over authenticiteit (Real Presences) en dat over de verhouding meester-leerling (Lessons of...