Afgelopen maandag ondertekende Barack Obama een presidentieel besluit dat de mogelijkheden van onderzoek met embryonale stamcellen verruimde. Tien jaar geleden gold dit type onderzoek als de heilige graal van de medische wetenschap. Toponderzoeker Christine Mummery maakt de balans op.

Op de tweede verdieping van gebouw 2 van het Leids Universitair Medisch Centrum, op de afdeling Anatomie en Embryologie, kun je, als je mazzel hebt, onder een microscoop een hartcel zien kloppen. Het is niet zomaar een hartcel: hij is gemaakt van een stamcel. En niet van zomaar een stamcel: de stamcel is gemaakt van een stukje menselijke huid.

Internationaal vooraanstaand stamcelonderzoeker Christine Mummery is sinds april vorig jaar hoogleraar ontwikkelingsbiologie in Leiden. Maandag 9 maart hield ze haar oratie waarin ze de balans van tien jaar stamcelonderzoek opmaakte. Mummery slaagde er in 2001 als een van de eersten in om van een menselijke embryonale stamcel een goede en mooie hartcel te...