Spinoza is de filosoof waar de laatste jaren de meeste boeken over worden geschreven. De Vlaamse reisschrijver Rudi Rotthier heeft nu Nederland doorkruist op zoek naar zijn sporen. Maar niet alleen die van Spinoza.

Schuin tegenover het Spinozahuis aan de Paviljoensgracht in Den Haag staat een perenboom die Spinoza zelf nog gezien zou hebben als hij uit zijn raam keek.

De ouderdom van de boom maakt dat hij nu gestut moet worden. In zijn boek De naakte perenboom. Op reis met Spinoza gebruikt Rudi Rotthier de boom om zijn probleem met Spinoza’s godsbegrip uit te leggen.

God was bij Spinoza geen oude man met een lange baard meer, zittend op een hemelse wolk. Bij Spinoza was God gelijk aan de natuur. Alle reden dus om te veronderstellen dat je dan het woord God niet meer hoefde te gebruiken. Maar dat deed Spinoza niet, hij noemde zelfs het hele eerste hoofdstuk van zijn Ethica (1677) naar God.

Rotthier herinnert er aan dat Multatuli het ook al moeilijk had met de God van Spinoza....