Merkt op! In de Boekenweek mag u deze boeken niet missen.

MICHEL FABER
HET BOEK VAN DE WONDERLIJKE NIEUWE DINGEN
Vertaald door Harm Damsma en 
Niek Miedema, Podium, 672 p., € 25,-