Interview Antanas Mockus

Het is tegenwoordig lang zoeken naar een politicus die weet te verrassen, laat staan eentje die inspireert. Iemand die geen hoogdravende praatjes houdt waarvan je meteen weet dat ze alleen voor de campagne bedoeld zijn. Iemand die ideeën oppert waarvan je even opveert, al was het maar omdat hij je ermee in verwarring brengt. Zei hij dat nou echt? Meent hij dat nou? Een van de laatste plekken waar je zo’n politicus zou zoeken, is misschien wel Colombia, het Zuid-Amerikaanse land dat geteisterd wordt door zo’n beetje alle ellende die wij ons in het Westen kunnen voorstellen – een terreurbeweging, drugshandel, armoede, geweld, corruptie. En áls je in dat land zou zoeken, is het lastig voor te stellen dat je die inspirerende politicus zou herkennen in een wat zonderlinge man met een ringbaard, die aarzelend formuleert, de neiging heeft moeilijke denkers aan te halen en niet voor ronkende oneliners in de wieg is gelegd.

En toch is Aurelijus Rutenis Antanas...