Filmmaker

‘Het Nederlandse leger moet niet naar de provincie Uruzgan. Natuurlijk ben ik als Afghaan blij dat Nederland bereid is soldaten te sturen die de vrede in mijn geboorteland bewaren. Maar ik ben bang dat een mogelijke uitzending naar Uruzgan averechts zal werken. De Amerikanen zijn in Uruzgan en de omliggende provincies bezig met grote operaties tegen Al Qaeda en restanten van de Taliban. De Amerikanen hadden beloofd in een jaar tijd Uruzgan veilig te maken, maar dat is niet gelukt. Ik zou het heel verkeerd vinden als Nederland en andere landen nu opeens betrokken raken bij Enduring Freedom en boeven gaan vangen. Nederland moet zich beperken tot de wederopbouw van Afghanistan. Doet het dat niet, dan worden Nederlanders vereenzelvigd met de Amerikanen en de Engelsen die grotendeels met militaire operaties bezig zijn.

In augustus 2003 ben ik teruggekeerd naar Afghanistan. Ik gaf mezelf twee jaar de tijd om te bekijken of ik opnieuw zou kunnen aarden in het land waar ik ben...