Beroofd? Bedrogen? Beledigd? Het Openbaar Ministerie biedt uitkomst. Wie zich in Nederland slachtoffer voelt, kan bij het OM appelleren aan gerechtigheid. Maar wat als de opsporingsinstanties geen zin hebben om de vermeende daders te vervolgen? Wat als de officier van justitie geen zaak ziet?

Geen nood, het wetboek van strafvordering kent een ontsnappingsroute: artikel 12. Dat geeft de burger de mogelijkheid om naar de rechter te stappen en zo vervolging af te dwingen. Met dank aan rechtsgeleerde Tom Schalken. Als jonge ambtenaar onder Justitieminister Van Agt was hij eind jaren zeventig verantwoordelijk voor de herziening van artikel 12. Het was een typisch product van die tijd: anti-autoritair, een wapen om de burger te beschermen tegen de onwelwillende staat.
Sindsdien hebben velen geprobeerd om met dit juridische paardenmiddel hun zaak open te breken. Zo ook de Nederlanders die zich slachtoffer voelen van Geert Wilders. Toen het OM in 2009 besloot de PVV-leider niet te...