Saul Bellows zoon kan met afstand over het lastige leven van zijn vader schrijven

Iemand die zegt dat hij ‘graag’ biografieën over schrijvers leest is roekeloos of onnozel. Bij het lezen van een biografie over een schrijver wiens werk je goed kent hou je je hart vast. Hoe zal zijn of haar leven in de werkelijkheid zich verhouden tot de fictie van de romans?

Wat in de romans aan personages en gebeurtenissen wordt opgeroepen heeft een fictieve status, maar ze hebben wel een exemplarisch gehalte, ze zijn, als het goed is, minstens zo sterk als de realiteit zelf. De indruk die een roman als Herzog van Saul Bellow (1915-2005) bij je achterlaat is zo sterk dat de werkelijkheid, de gebeurtenissen en ervaringen uit Bellows persoonlijke leven die er het materiaal voor leverden, er beter niet tussen kunnen komen. Anders gaat het wringen: wat krijgt dan de overhand, de verbeelding of de werkelijkheid?

Nog tijdens zijn leven verscheen in het jaar 2000 de biografie van Saul Bellow door...