Interview Max Kohnstamm, Europeaan

In zijn somberste momenten vraagt Max Kohnstamm zich bevreesd af of de wereld terug is in zijn geboortejaar 1914, en opnieuw, net als aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, de ondergang in het gezicht staart. Dan houdt hij zich vast aan hoopvolle tekenen, zoals de eerste signalen van een voorzichtige inkeer van president Bush, of de mogelijke nominatie van een wijze zwarte man, de Democraat Barack Obama, voor het presidentschap van de Verenigde Staten. En hij ontleent hoop aan het voorbeeld dat de Europese Unie geeft voor een andere, vreedzame internationale ordening, gebaseerd op samenwerking in plaats van confrontatie. Zó kan het ook.

Kohnstamm, volgens buitenlandcommentator J.L. Heldring geen utopist maar een scherpe analyticus, leeft nu bijna honderd jaar, waarvan hij meer dan de helft in dienst heeft gesteld van het ideaal van de Europese eenwording. Als naaste medewerker en vertrouweling van Jean Monnet, een van de pioniers van de...