Nog geen uur na publicatie van mijn stukje van vorige week over liegende politici hing de woordvoerder van VVD-leider Mark Rutte aan de telefoon: hij was ‘geschokt’ dat ik twee ‘gerespecteerde VVD-Kamerleden’ van liegen durfde te betichten.

Wat was het geval? In het stukje had ik het volgende geschreven. ‘Wanneer je politici onderverdeelt in degenen die goed en degenen die slecht kunnen liegen, komen opvallend veel liberalen in de tweede categorie terecht. Wie gelooft de altijd blije VVD-leider Mark Rutte wanneer hij verkondigt dat het onbehagen van de burger ook zíjn onbehagen is?’

Toegegeven: de suggestie dat Rutte met die uitspraak zou hebben gelogen is wat zwaar. Per slot van rekening kunnen wij niet in zijn ziel kijken. Misschien voelde de grenzeloos optimistische VVD-leider het onbehagen van de burger al héél lang, en heeft hij het alleen heel goed verborgen gehouden.

Maar de vaststelling in hetzelfde stukje dat VVD-Kamerlid Laetitia Griffith loog in...