SP-Kamerlid

Wie had een paar maanden geleden gedacht dat er nu officieel gepraat zou worden over een kabinet met de SP? Volgens sommige commentatoren maakt een coalitie weinig kans omdat wij te uitgesproken standpunten zouden hebben. Maar wat ons betreft zijn er op dit moment geen breekpunten. De inkomensverschillen in Nederland moeten wel kleiner worden. De marktwerking in de publieke sector moet worden teruggedrongen. En we moeten een eigen buitenlands beleid durven voeren. Waar we heen willen staat vast. Maar de weg daarnaar toe is nog helemaal open.

Ik ben niet bang dat we in de Kamer door de mand zullen vallen door gebrek aan ervaring, zoals de LPF vier jaar geleden. Onze nieuwe Kamerleden zijn heel goed voorbereid. We hebben al jaren “groepen van dertig”, die heel intensief worden begeleid door Jan Marijnissen en Agnes Kant. Ze krijgen onder andere ideologische scholing en mediatraining. Zelf geef ik ze les in debatteren en in het schrijven van opiniestukken. Er wordt...