Justitie

Opnieuw ophef rond het Wilders-proces. Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, schreef onlangs een kritisch stuk over de wraking van de Wilders-rechters. Het artikel belandde in de mailbox van verscheidene Amsterdamse magistraten en lekte uit naar de pers. Van lieverlee plaatste Aben daarop zijn bespiegelingen online op de website NJBlog.nl.

De portee van Abens verhaal is: de wrakingsrechters hebben hun collega’s in de Wilders-zaak ten onrechte naar huis gestuurd. Hij schrijft: ‘Niet de beslissing van de Wilderskamer, maar die van de wrakingskamer is in strijd met de geldende jurisprudentie.’ Aben betitelt de overwegingen van de wrakingsrechters als ‘een zoektocht in een donker bos’.

Die zoektocht begon toen Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz de rechtbank partijdigheid verweet omdat die hem niet direct toestond arabist Hans Jansen als getuige te horen. Deze getuige-deskundige zou mogelijk beïnvloed kunnen zijn door raadsheer Tom Schalken tijdens een...