Het vandaag door minister Opstelten en staatssecretaris Teeven gepresenteerde wetsvoorstel minimumstraffen is overbodig, zegt de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). ‘Ik zou de voorbeelden wel eens willen zien waarbij de rechter voor doodslag een straf geeft van minder dan zes jaar’, zegt NVVR-voorzitter Reinier van Zutphen deze week in Vrij Nederland. ‘Het is misplaatste behoeftebevrediging.’

Wie straks wordt gepakt voor een strafbaar feit waarvoor de rechter twaalf jaar of meer kan opleggen –levensdelicten, straatroof, bedreiging met vuurwapens – en al eerder is veroordeeld voor zo’n misdrijf, krijgt hoe dan ook een celstraf van zes jaar. Dan is het niet meer aan de rechter om te oordelen over een gepaste straf.

Dat is althans de door Opstelten en Teeven gewenste situatie. De bewindslieden hebben het wetsvoorstel vandaag ter consultatie naar verschillende instanties opgestuurd, waaronder de Raad van State. Er is op voorhand veel kritiek op het plan....