Bram Moszkowicz, die vrijdagavond door de politie in veiligheid is gebracht na bedreigingen, heeft schriftelijk gereageerd op de klacht van de erven Endstra. VN beschikt over de klacht en het verweer van Moszkowicz.

Vrijdag stuurde de advocaat van de Endstra’s een klacht naar de Deken van de Orde van advocaten. Volgens advocaat Hans Koets, die optreedt namens Willem Endstra’s broer Haico en Endstra’s zonen Ralf en Alexander, heeft Moszkowicz vier beroepsregels geschonden. Hij schaadt het vertrouwen in de advocatuur in het algemeen en in het bijzonder de belangen zijn vermoorde oud-cliënt Willem Endstra, zo stelt Koets in de klacht. Koets illustreert de klacht aan de hand van enkele voorbeelden. Hij voert aan dat Moszkowicz videobanden van wijlen Endstra in zijn bezit heeft gehad die later zijn vertoond in het misdaadprogramma van Peter R. de Vries.

Koets haalt daarbij onder andere een brief aan van Jurjen Pen, de strafpleiter die Willem Endstra bijstond na het afscheid...