Ontwikkelingshulp

Nederlandse belastingbetalers die twijfelen aan het nut van ontwikkelingshulp wil ik maar één ding zeggen: jullie steun heeft echt geholpen,’ zegt Hibaaq Osman van Karama, een vrouwenorganisatie die opereert vanuit Caïro. ‘Moet je kijken wat er de afgelopen maanden veranderd is in het Midden-Oosten! Jarenlang hebben Nederland en andere landen organisaties gesteund die idealen nastreefden als democratie, mensenrechten en rechtvaardigheid. En nu spelen die organisaties een hoofdrol in de Arabische revolutie.’ Osman zelf volgde trainingen die onder meer door Hivos werden georganiseerd. ‘Met Nederlands geld waren we in staat om netwerken op te zetten, om elkaar te ontmoeten.’ Osman is even in Nederland voor een conferentie georganiseerd door IKV Pax Christi en Hivos. In gedachten is ze al weer in Caïro. ‘De mensen die nu de revolutie dragen komen uit de stad,’ zegt ze. ‘Ze zijn goed opgeleid. Maar nu moeten we naar het platteland om mensen daar te overtuigen van...