De PvdA-fractie toont zich tevreden over het bereikte regeerakkoord. Maar er moeten ook PvdA’ers zijn die met een katterig gevoel blijven zitten. Zoals bijvoorbeeld buitenlandwoordvoerder Bert Koenders. De afgelopen jaren was hij een vasthoudend strijder voor meer openheid over de besluitvorming voorafgaand aan de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak.

In mei 2004 zei Koenders daarover in Vrij Nederland: ‘Het enige wat ik wil, is dat de waarheid boven tafel komt. Maar bij de VVD en het CDA vinden ze dat ik oude koeien uit de sloot haal.’ En: ‘We zijn bij de neus genomen door de Amerikanen en de Britten, en ook door de Nederlandse regering. Ik wil daarom weten hoe het kabinet tot zijn standpunt is gekomen.’

Koenders principiële punt is door Wouter Bos nu als wisselgeld gebruikt tijdens de formatie. Het was niet opportuun om de nieuwe vrienden van het CDA al meteen te bruskeren en door te drammen over Irak. Oud PvdA-minister Jan Pronk was bij Nova fel over de...