Eerst verloor Jan Pronk van Lilianne Ploumen in de strijd om het partijvoorzitterschap, nu jaagt haar beleid hem de partij uit. Hoe lastig is dat voor Diederik Samsom?

Nog geen drie weken geleden stuurde Jan Pronk een mailtje naar Vrij Nederland. Als oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking had hij besloten niet in te gaan op ons verzoek om commentaar te geven op het beleid van zijn opvolgster Lilianne Ploumen.

‘Dat heb ik ook niet gedaan met betrekking tot Evelien Herfkens, Agnes van Aardenne, Bert Koenders en Ben Knapen,’ schreef hij, ‘wat ik ook over hun beleid moge denken.’

Gisteren zegde hij, mede vanwege het beleid van diezelfde Ploumen, na bijna een halve eeuw zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid op. In zijn uitgebreide brief aan partijvoorzitter Hans Spekman, tevens gepubliceerd op zijn weblog, werd de naam van Ploumen inderdaad nergens genoemd, maar de strekking was duidelijk: de drastische bezuiniging op de ontwikkelingssamenwerking en de koppeling van...