De bewindslieden in het tweede kabinet-Balkenende leerden hun premier kennen als iemand die het initiatief niet naar zich toe trekt, vergaderingen louter procedureel voorzit en zijn gezag niet laat gelden. Hij is eerder de notulist dan de leider van het kabinet. Hij is eigenwijs, lichtgeraakt, kan slecht tegen kritiek. ‘Hij is een man van buiten die per ongeluk in het strijdgewoel terecht is gekomen.’

‘Balkenende en ik zijn in het zelfde jaar in de Tweede Kamer gekozen,’ vertelt Jet Bussemaker, woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de PvdA. ‘In 1998. We hebben allebei aan de Vrije Universiteit gewerkt, hij als hoogleraar christelijk-sociaal denken, ik als docent politicologie. We zijn nog een keer samen geïnterviewd door het universiteitsblad Ad Valvas. Ik vond hem een verlegen, wat studentikoze, typisch gereformeerde mannenbroeder. Hij paste perfect bij de cultuur die aan de VU heerste: een sfeer van ouwelijke heren die elkaar nooit afvallen. Ze maken...