Mark Rutte gaf een speech en de journalistiek roept om een preek.

Na een lange zomervakantie is het weer even wennen aan het Haagse rumoer. De Kamer was nog niet terug van het reces of de parlementaire journalistiek maakte zich alweer druk over de lezing van Mark Rutte in de Rode Hoed.

Eindelijk zou de premier zijn visie op Nederland ontvouwen. De verwachtingen werden tot zo grote hoogte opgestuwd, dat de daarop volgende teleurstelling al was ingebakken. Wie zich eerder in Mark Rutte heeft verdiept, weet dat hij geen man is van ideologische vergezichten. Zijn boekenkast staat vol met liberale denkers die net zo weinig van alomvattende maatschappijvisies moeten hebben als hijzelf: Friedrich von Hayek, Isaiah Berlin, Thomas Mann.

Maar na afloop buitelden de commentatoren weer over elkaar heen: knap hoor, dat-ie het allemaal uit zijn hoofd deed. Maar waar was de visie? Een gemiste kans!

De vraag is wat er gebeurd zou zijn als Mark Rutte wél een ronkend verhaal zou hebben...