Tijdschrijven

Sommige geleerde mensen denken dat ze overal verstand hebben. Vooral economen. Vooral iemand zoals uw columnist Frank Kalshoven. In VN 50 dacht hij veel te weten over het onderwijs, de organisatie daarvan, de werkzaamheden van docenten en van de relatie tussen professionals en management. Als gevolg van deze zelfoverschatting meende hij in zijn column Plasterk te moeten schofferen omdat die tegen tijdschrijven is; een advies van de Onderwijsraad dat Plasterk zeker naast zich neer zou leggen. Met zijn ‘analyse’ schoffeerde Kalshoven en passant ook de gehele lerarenpopulatie van Nederland. Die denken, net als Plasterk, slechts in ‘lesgeven’ en ‘rompslomp’. Hij benadrukte wat die allemaal van tijdschrijven zouden kunnen leren. En wat was het nou voor moeite, één minuut per dag (sic!)?

In vier punten legt hij uit wat we allemaal kunnen leren van tijdschrijven, ervan uitgaande dat we – dan eindelijk – beschikken over de volledige urenadministratie van een school. 1. Dan...