Column

Gezien de titel van David van Reybroucks pamflet Pleidooi voor populisme (Querido) pleit hij voor het naar de mond praten van mensen die vanuit de onderbuik denken. Populisten willen niks met politiek te maken hebben, spelen het liefst eigen rechter, en haten mensen met een vertegenwoordigende functie. Iedereen die iets meer heeft (van wat dan ook), wordt door populisten met wantrouwen bejegend. Afspraken en regels gelden niet voor hen. Populisme heeft schijt aan alles, behalve aan de eigen portemonnee, het eigen erf, het eigen volk, de eigen tv-schotel, de eigen hond. Dit is wat men doorgaans, tot in het karikaturale, onder populisme verstaat. Vandaar dat men ook wel verwijst naar de figuren Jacobse en Van Es van Koot & Bie: dat is het populisme ten voeten uit.

Van Reybrouck is columnist van de Vlaamse krant De Morgen, schrijver van bekroonde theaterteksten en in het bezit van de Arkprijs voor het Vrije Woord. Hij is zoiets als de Vlaamse Bas Heijne, dus allerminst op zijn...