Politie: motorclubs zijn criminele broeinesten

door Harry Lensink Marian Husken
Foto: Ad Nuis

Wie lid is van een motorclub als de Hells Angels kan bijna niet anders dan crimineel gedrag vertonen. Dat concludeert de Nederlandse politie in het interne rapport ‘Hells Angels en andere 1%-MC’s in Nederland’, waarover Vrij Nederland beschikt.

In het interne stuk, dat in 2010 verscheen, waarschuwt de politie ook voor mogelijke ‘frictie’ tussen de Hells Angels en Satudarah. Het gaat om zogenaamde 1%-clubs, een term die verwijst naar het outlaw-gehalte van de motorrijders. De afgelopen maanden werden in Nederland meerdere motorfestijnen en Harley-dagen afgelast uit vrees voor een gewelddadige confrontatie tussen beide organisaties. Daarbij hebben de burgemeesters van betrokken gemeenten zich mede laten leiden door informatie van politie en het Openbaar Ministerie. Voormannen van zowel de Hells Angels als Satudarah hebben bij verschillende gelegenheden de vermeende controverse te vuur en te zwaard bestreden.

In het rapport staat onder meer dat Satudarah de banden heeft verstrekt met Duitse chapters (afdelingen) van de Bandidos, van oudsher de aartsvijanden van de Hells Angels. Volgens de politie is de voorheen machtige positie van de Hells Angels in Nederland verzwakt na meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar de club. ‘Sindsdien is Satudarah actiever internationale relaties aan het leggen.’

De Nationale recherche heeft dit zogenaamde ‘kennisdocument’ samengesteld omdat er volgens de – anonieme – auteurs bij hun collega’s ‘dringende behoefte’ was aan meer informatie of de motorclubs en hun leden. Daarbij hebben de samenstellers vooral geput uit de onderzoeken Acroniem (de mislukte poging van het OM om de Hells Angels als criminele organisatie te vervolgen) en Kobalt (het gestrande moordonderzoek tegen het Limburgse Angels-chapter Nomads). ‘Hoewel deze zaken voor het OM en de politie op een grote teleurstelling zijn uitgelopen, is hierdoor wel een veel beter zicht verkregen op de leefwereld van de “outlaw bikers”.’ Vervolgens worden in het ‘kennisdocument’ volop voorbeelden aangehaald uit beide onderzoeken, zoals telefoontaps en observaties.

Daarnaast beschrijft het rapport tot in detail hoe de hiërarchie binnen de clubs werkt, welke plichten de members hebben en hoe dat onvermijdelijk leidt tot criminele activiteiten. De auteurs geven meerdere voorbeelden van individuele leden die zich schuldig maken aan de handel in drugs en vuurwapens, afpersing, mishandeling en moord om te concluderen dat ‘lidmaatschap van de club in grote mate het gedrag van de leden bepaalt’.

Deze week in Vrij Nederland het achtergrondverhaal ‘No Angels.’