Interview David Doniger

We zijn er onderhand aan gewend dat milieunieuws uit de Verenigde Staten vrijwel altijd slecht nieuws is, zeker voor degenen die zich bezorgd maken over het broeikaseffect. Want daarover heeft de regering-Bush sinds haar aantreden in 2000 steevast een uit graniet gebeiteld standpunt ingenomen. De wetenschap is te onzeker, betoogt ze. En los daarvan: elke poging om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is een bedreiging voor de economie, en daarmee volgens Bush en de zijnen sowieso onwenselijk. Dus weigerde Amerika het Kyoto-protocol te ratificeren, en is het land nog altijd vierkant tegen elke verplichting om C O2-emissies te reguleren.

Die houding veroordeelde Europa en Japan tot een Alleingang op het gebied van de internationale klimaatonderhandeling­en. En stelde de wereld voor een probleem. Want niet alleen is Amerika zelf verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zonder Amerikaanse medewerking is het...