Jarenlang kregen criminelen vertrouwelij­ke informatie uit politiekringen. Maar nu ‘De Pet’ is gepakt, is het lek gedicht. Dat is wat de politie wil doen geloven. VN had inzage in het corruptiedossier van de Rijksrecherche en ziet lekken in vele vormen en gradaties: de politie is een vergiet.

Het zijn net gewone mensen. Ze roddelen en schelden, liegen en bedriegen, zijn jaloers, overijverig, lui, onnozel en sluw: de mannen en vrouwen van de politie willen uw beste vriend zijn, maar zijn vaak hun eigen ergste vijand. En de organisatie waarin ze werken, maakt het er niet gemakkelijker op. De politie kampt met archaïsche, hiërarchische structuren en incompetente meerderen, is gesloten als iets meer openheid wonderen zou doen, en op andere momenten zo lek als een zeef.

Dat is het beeld dat beklijft bij lezing van het dossier tegen Sjaak K., de van corruptie verdachte ex-rechercheur die de onderwereld zou hebben voorzien van gevoelige informatie. De Rijksrecherche deed...