Decentralisatie maakt lokale bestuurders kwetsbaarder voor integriteitsschendingen, zeggen minister Plasterk en het OM. ‘Als er niets gebeurt, komen daar straks de nieuwe grote schandalen.’

Een bekraste auto, een dreigbrief, financiële malversaties en geruchten over seksuele intimidatie houden de lokale politiek in het Brabantse Geertruidenberg al maanden bezig. Twee wethouders zijn inmiddels opgestapt.

In het Zuid-Hollandse Albrandswaard vertrok de locoburgemeester nadat hij ervan werd beschuldigd dat hij een bevriende ondernemer had bevoordeeld. Het college van B en W in het Limburgse Stein wil een onderzoek naar manipulatie, nadat twee ambtenaren zijn ontslagen. De gemeenteraad van het Friese Beetsterzwaag is van plan om een protocol op te stellen dat politici vrijwaart van ongefundeerde aantijgingen. In Den Helder betichten raadsleden elkaar van belangenverstrengeling en dubbele petten. Vergelijkbare insinuaties leidden in de gemeente Waterland tot het vertrek van een...