Hij verdedigde leden van de Rote Armee Fraktion én hun gedachtegoed. Advocaat Pieter Herman Bakker Schut (1941-2007) streed stoïcijns tegen de ‘almacht van de staat’.

Bij zijn dood had hij vooral vrienden. Iedereen die wat voorstelde in het hoofdstedelijke juristencircuit was op de crematie van Pieter Herman Bakker Schut. Postuum kreeg de advocaat zelfs nog de Amsterdamse Dekenprijs, wegens zijn ‘levenslange authentieke honger naar gerechtigheid en ongehoorde strijdlust’. Niemand sprak op dat moment over die andere etiketten die hem ooit waren opgeplakt: provocateur, agitator en ‘terrorist in toga’.

Het had Bakker Schut nooit gedeerd. Hij koos openlijk partij voor de ‘strijders tegen het Amerikaanse imperialisme’, zoals hij de in Nederland aangehouden terrorismeverdachten van de RAF noemde die hij bijstond. De RAF-leden, die zich schuldig hadden gemaakt aan geweld en moord, waren volgens de advocaat ‘slachtoffers’ van de West-Duitse ‘politiestaat’. Later,...