26-01-2008
Door Hidde van den Brink

Pensioenfonds PGGM haalt zijn geld weg uit het Chinese staatsoliebedrijf PetroChina omdat het de Soedanese regering steunt. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland ‘in financiële termen onbelangrijk’, maar toch een succes.

Vermogensbeheerder PGGM heeft zijn investeringen in het Chinese staatsoliebedrijf PetroChina teruggetrokken, omdat die onderneming de Soedanese regering, en daarmee het geweld in Darfur, steunt. Het gaat om een investering van zevenendertig miljoen euro. PGGM belegt voor het pensioenfonds zorg en welzijn in totaal ruim achtentachtig miljard euro. Dat is het pensioengeld van meer dan twee miljoen Nederlanders.

PGGM had de oliereus al eerder, zonder succes, aangesproken op zijn gedrag. Het zou niet alleen gaan om financiële steun aan de regering in Khartoem, maar ook om geweld en mensenrechtenschendingen door veiligheidspersoneel van het oliebedrijf in Darfur.

De actie van PGGM leek volgens de woordvoerder weinig indruk te...