27-09-2008
Door Maurits Martijn

‘Happinez, het tijdschrift over zingeving, is enorm populair. Als je de thema’s van het blad naloopt, dan kom je op de kernwaarden van religieuze tradities: aandacht, betrokkenheid, passie, stilte. Sinds de negentiende eeuw duikt het religieuze in de moderne en de postmoderne samenleving op onverwachte plekken op, maar vooral buiten de kerken. Vanaf de Verlichting werden de georganiseerde religieuze instituties minder populair. De vrijheidsdrang onder intellectuelen en kunstenaars leidde tot een verwerping van het kerkelijke christendom en een ontdekking van de mystiek. Zij raakten gefascineerd door “de stille kracht” en...