27-09-2008
Door Maurits Martijn

Peter Nissen (1957) is sinds kort hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom aan de Universiteit van Tilburg. Van 1994 tot 1998 was hij hoogleraar Cultuur in Brabant te Tilburg en van 1998 tot 2008 hoogleraar Kerkgeschiedenis te Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de rol van religie in de cultuurgeschiedenis van Europa.

‘Happinez, het tijdschrift over zingeving, is enorm populair. Als je de thema’s van het blad naloopt, dan kom je op de kernwaarden van religieuze tradities: aandacht, betrokkenheid, passie, stilte. Sinds de negentiende eeuw duikt het religieuze in de moderne en de postmoderne samenleving op onverwachte plekken op, maar vooral buiten de kerken. Vanaf de Verlichting werden de georganiseerde religieuze instituties minder populair. De vrijheidsdrang onder intellectuelen en kunstenaars leidde tot een verwerping van het kerkelijke christendom en een ontdekking van de mystiek. Zij raakten gefascineerd door “de stille kracht” en...