28-03-2009
Door Maurits Martijn

Paul Wouters (1951) is bijzonder hoogleraar kennis­dynamica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en programmaleider van de Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences, een instituut van de KNAW. Recent publiceerde hij een website over de toekomst van wetenschap: www.researchdreams.nl

‘Door nieuwe meetinstrumenten en doordat internet nieuwe vormen van registratie van gedrag mogelijk maakt, verdrinken veel wetenschappelijke disciplines in data. De hoop is dat we door die data meer kennis verkrijgen. De gedachte dat meer informatie vanzelfsprekend tot meer kennis leidt, is hardnekkig, maar onjuist. Massa’s gegevens kunnen ons ook het zicht op de kern van de zaak ontnemen. Eén ding is wel zeker: door al die data zullen fundamentele veranderingen optreden in de manier waarop wetenschap werkt. Het stellen van intelligente vragen om tot relevante antwoorden uit de brij van gegevens te komen, wordt cruciaal. Er zijn mensen die...