28-03-2009
Door Maurits Martijn

‘Door nieuwe meetinstrumenten en doordat internet nieuwe vormen van registratie van gedrag mogelijk maakt, verdrinken veel wetenschappelijke disciplines in data. De hoop is dat we door die data meer kennis verkrijgen. De gedachte dat meer informatie vanzelfsprekend tot meer kennis leidt, is hardnekkig, maar onjuist. Massa’s gegevens kunnen ons ook het zicht op de kern van de zaak ontnemen. Eén ding is wel zeker: door al die data zullen fundamentele veranderingen optreden in de manier waarop wetenschap werkt. Het stellen van intelligente vragen om tot relevante antwoorden uit de brij van gegevens te komen, wordt cruciaal. Er zijn mensen die...