‘Gezag’ en ‘autoriteit’ hebben zoveel aan betekenis ingeboet dat er weer naar verlangd wordt volgens Christien Brinkgreve. Paul Verhaeghe treedt in haar voetsporen, maar heeft nog meer op zijn lever.

De Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe is veel meer dan psycholoog. In zijn boeken Liefde in tijden van eenzaamheid en Identiteit is hij ook politiek filosoof, socioloog en psychoanalyticus. Hij houdt zich bezig met het verband tussen de individuele psyche en het collectieve welzijn in de ruimste zin. Een crisis in de opvoeding beschouwt hij als een symptoom van een maatschappij in crisis.

Verhaeghe mag graag overdrijven, een radicaal standpunt innemen en als een Popeye goedmoedige gespierde taal bezigen. Verhaeghe mag graag overdrijven, een radicaal standpunt innemen en als een Popeye goedmoedige gespierde taal bezigen. Onze volksvertegenwoordigers, schrijft hij, houden ‘tijdens hun regeerperiode weinig of geen rekening met wat het volk verlangt.’ Kennelijk weet Verhaeghe...