Taaltheorie onderuit

Is grammatica aangeboren of leren kleine kinderen stukje bij beetje de grammatica van hun moedertaal? Lange tijd werd vooral het eerste gedacht, maar drie Nederlandse cognitiewetenschappers hebben nu ondersteuning gevonden voor de theorie dat grammaticale regels langzaam worden aangeleerd.

Hun bevinding gaat in tegen de theorie van de universele grammatica, die de bijna tachtigjarige Amerikaanse denker en levende legende Noam Chomsky in de jaren zestig uiteenzette. Volgens Chomsky delen alle mensen hetzelfde aangeboren taalvermogen, dat onder meer bestaat uit bepaalde abstracte grammaticale regels. Alleen dat kan verklaren waarom uiteenlopende talen, ondanks grote verschillen, op abstract niveau zoveel overeenkomsten hebben.

Tegelijkertijd is dit zogenaamde taalorgaan de reden dat kinderen al vroeg complexe correcte zinnen kunnen maken, en een verklaring voor de taalontwikkeling: de rijping van het taalorgaan wordt door Chomsky vergeleken met de groei van armen...