Hier ziet u Pinkelende Petra afgebeeld naast haar voorouder Schijtmanneke. Petra is een beeld met ingebouwd mechaniekje, dat enkele malen per dag haar blaas leegt in een hoekje van een Dresdense tentoonstellingsruimte. Fatsoensrakkers verontwaardigd, grote rel. Maar kunstenaar Marcel Walldorf (27) zegt dat hij juist het menselijke en kwetsbare wilde tonen teneinde vijandbeelden te nuanceren.

Is niet helemaal begrepen.

Een van Petra’s voorouders heet Schijtmanneke, hij werd in de zestiende eeuw afgebeeld door Brueghel, Bosch en anderen (hiernaast door een onbekende Vlaming). Schijtmanneke is een figuur die stamt uit de traditie van spottend volk dat, met name tijdens carnaval, ‘schijt heeft’ aan de wereld.

Die betekenis heeft kunstenaar Walldorf er misschien niet in gelegd, maar die werd er wel uitgehaald.