Zijn erudiete maar ongedwongen manier van schrijven over alle mogelijke onderwerpen heeft ervoor gezorgd dat de Essays van Montaigne (1533-1592) gelezen blijven worden, ook in de zomer.

Hetblijft een prikkelende vraag wat in de Westerse geschiedenis de meestbeschavende werking heeft gehad: het christendom of het heidendom (met alsbondgenoot de wetenschap). Omdat ze elkaar door de eeuwen heen ook flink hebbenbeïnvloed is het antwoord niet eenduidig. In een vergelijking van de sociologenNorbert Elias en Max Weber heeft Johan Goudsblom dat eens de Augustijnse en deLucretiaanse traditie genoemd. De een gebaseerd op de kerkvader Augustinus(354-430 nChr), volgens wie de wereld werd geschapen door God. Op basis van dieovertuiging ontstond de kerk als wereldorganisatie. De andere gebaseerd op deRomeinse dichter Lucretius (99-55 vChr), de schrijver van het grote leerdicht De natuur van de dingen, volgens wie dewereld op een natuurlijke, evolutionaire manier is ontstaan. Dit...