Wat zou Jan Peter Balkenende beloofd hebben aan Annie Schreijer-Pierik in ruil voor haar steun, toen hij afgelopen week in het Torentje een ‘goedmaak-gesprek’ met het opstandige Kamerlid voerde? Een positie als staatssecretaris in het kabinet Balkenende V? Of zelfs een ministerschap?

De ene helft van de afspraak was in ieder geval dat Annie haar verzet tegen het lijsttrekkerschap van Jan Peter zou staken, en zelfs braaf mee zou helpen aan de campagne.

Vorige week gaven ze elkaar er nog van langs in de media. Annie Schreijer was de eerste in het CDA die het waagde zich openlijk uit te spreken tegen Balkenende’s kandidatuur als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Met Twentse nuchterheid vergeleek ze de demissionaire premier met een oude zomerjurk: ‘Na acht jaar wil je wel weer eens wat anders.’ En ze vond dat ze dat best mocht zeggen. ‘We zitten toch niet in Rusland?’

Waarop Balkenende terugsloeg met een voor een minister-president wel héél persoonlijke sneer: ‘Och, dat...