Ab Klink geeft in Vrij Nederland toe zich te hebben verkeken op de effecten van de marktwerking in de zorg. ‘Wij vertrouwden erop dat medici niet meer zouden gaan behandelen.’

Deze week in Vrij Nederland: ‘de zorgcodepostcodeloterij’, een artikel over de grote verschillen in ziekenhuiszorg tussen regio’s. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat waar iemand woont in hoge mate bepaalt welke zorg hij krijgt: inwoners uit sommige gemeenten ondergaan veel vaker operaties dan bewoners uit andere gemeenten. En dat komt niet omdat ze meer medische klachten hebben.

Een van de belangrijkste verklaringen hiervoor is het financieringsmodel van het Nederlandse zorgsysteem: artsen en ziekenhuizen worden per verrichting betaald. Ziekenhuizen moeten dus productie draaien. Dit ‘perverse effect’ leidt ertoe dat sommige ziekenhuizen overbodige behandelingen uitvoeren en verklaart waarom het ene ziekenhuis meer behandelt dan het andere – zonder dat daar medische gronden voor zijn.

Ab...