Vermogensbeheerder Blue Sky Group steunt de groene resolutie van de activistische belegger Follow This. Die wil dat Shell een leidende rol neemt in de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Blue Sky is met een beheerd vermogen van 20,5 miljard euro een grote pensioenuitvoerder. Het bedrijf beheert de pensioenen van onder meer het KLM cabine- en grondpersoneel, van SNS Reaal en Total Nederland. ‘We steunen de resolutie omdat het past in de voortgang van de energietransitie waar Shell een actieve rol in wil vervullen,’ aldus een woordvoerder van Blue Sky.

Het bedrijf verwijst ook naar de Principles for Responsible Investment (PRI) die zijn ondertekend door zowel het pensioenfonds van het KLM-cabinepersoneel als het Algemeen Pensioenfonds van KLM. Het PRI wordt ondersteund door de Verenigde Naties. Ondertekenaars beloven bij hun bedrijfsuitvoering rekening te houden met de zogenaamde ESG-factoren: investeringen moeten duurzaam zijn als het gaat om milieu, sociaal beleid en...