Nog niet zo heel lang geleden vonden ze bij de PvdA dat de Taliban niet deugden. Met reden: die fundamentalistische fanatici heulen met Al Qaida, ze gooien zoutzuur in het gezicht van schoolmeisjes, ze stenigen overspelige vrouwen en ze onthoofden hun politieke tegenstanders. Sinds het verschijnen van ‘The Kite Runner’ van Khaled Hosseini, gevolgd door de verfilming, staan de gruwelijke beelden van de openbare executies door de Taliban over de hele wereld bij miljoenen mensen op het netvlies gegrift.

Mede vanwege dat onthutsende boek werd SP’er Harry van Bommel kort geleden niet alleen door de rechtse partijen maar ook door de PvdA als een naïeve gek weggezet omdat hij het waagde te spreken over vredesonderhandelingen met de Taliban. Maar sinds de PvdA het kabinet liet vallen over de missie in Uruzgan zijn de sociaal-democraten heel anders over de Afghaanse fundamentalisten gaan denken: voor de PvdA zijn de Taliban tegenwoordig best toffe peren.

Dat bleek van de week toen...