In het kabinet lopen de spanningen over de missie in Uruzgan hoog op. Oorzaak: botsende karakters.

De eerste hete aardappel van het nieuwe jaar hebben de coalitiepartijen deze week al op hun bord gekregen: de kwestie-Uruzgan. Moet Nederland na het geplande einde van de militaire missie in Uruzgan in augustus 2010 in Afghanistan blijven, en zo ja: in welke vorm?

Het kabinet hoopt deze week een compromis te vinden, maar het is de vraag of dat lukt. De spanningen in de coalitie zijn hoog opgelopen. PvdA en ChristenUnie willen dit jaar weg uit Uruzgan, het CDA wil blijven, op verzoek van de Amerikanen.

De coalitiepartijen verwijten elkaar politiek opportunisme. De PvdA’ers vinden dat het CDA zich onder de afspraak in het regeerakkoord uit probeert te wurmen om bij de Amerikanen in het gevlei te komen. De CDA’ers vinden dat het PvdA haar verantwoordelijkheid ontloopt en louter voor het electorale gewin de hakken in het zand zet.

Dat er in de coalitie zulke grote onenigheid is...