Criminele erfenissen

Wat bood een crimineel tot voor kort de garantie dat zijn duister verworven kapitaal werd witgewassen? Z’n overlijden. Die postume zekerheid is verdwenen, nu de Hoge Raad heeft besloten dat erfgenamen van een misdadiger de nalatenschap moeten melden bij justitie.

Sterven. Het is natuurlijk geen optie die een crimineel vrijwillig kiest. Maar gezien de hoge mortaliteit in de onderwereld doet de situatie zich toch vaker dan gemiddeld voor. Het kapitaal van een geliquideerde topgangster was tot voor kort onbereikbaar voor Fiod en Openbaar Ministerie. Juridisch was het onmogelijk om beslag te leggen. Een schrale troost voor de nabestaanden.

Die troost is er niet meer. Sinds 5 september 2006 is ook de erfenis van een crimineel besmet. Op die dag bepaalde de Hoge Raad dat wie weet of had kunnen weten dat het geërfde vermogen uit misdrijf afkomstig is, dat ‘onverwijld’ moet melden bij justitie. Anders kan de erfgenaam worden vervolgd voor witwassen.

Dat geldt...