‘Roses are red, pizza sauce is too. I ordered a large, and none of it’s for you.’ Julius Caesar, March 15th 44 B.C., Rome, Italy

Deze verzonnen quote die het pizzakot op de pier van Scheveningen ontsiert, is niet alleen net zo onbeschrijflijk stompzinnig als de restaurantnaam Veni Vidi Pizza, hij klopt ook niet. Er zit een anachronisme in. Als we het wel of niet tellen van schrikkeljaren even buiten beschouwing laten, is 14 maart in het jaar 44 voor Christus de dag dat Caesar vermoord werd in de senaat van Rome. Je kunt je afvragen tegen wie hij dit gezegd zou moeten hebben. Tegen zijn vrouw bij het ontbijt? Of was deze gierige streek misschien de druppel die de samenzwerende senatoren ertoe aanzette om hem ter plekke de dolk in de rug te duwen?