Daar zit de huidige politiebaas van Amsterdam. Gesticulerend, om te vertellen over de werkwijze van zijn korps. Bernard Welten, toen nog ‘slechts’ leider van de hoofdstedelijke recherche, moest in 1995 verschijnen voor de commissie-Van Traa. ‘Toen is het ambtelijke kind in mij vermoord. Het heeft me alerter gemaakt,’ zei hij later tegen Het Parool. Bij Weltens aantreden als hoofdcommissaris in 2004 zei de voorzitter van de Politievakbond: ‘Bernard is niet iemand die gemakkelijk ondergesneeuwd raakt.’

Toch wel. Vandaar Weltens hartekreet in NRC Handelsblad. ‘Ik moet mijn ambities bijstellen. Het is niet de bedoeling dat ik veel agendeer,’ sneerde hij indirect naar burgemeester Job Cohen. Die zweeg stoïcijns. Twee dagen later bood Welten zijn excuus aan.