Het Openbaar Ministerie wil vrijspraak in de rechtszaak tegen Geert Wilders. Zowel groepsbelediging, als haatzaaien en discriminatie acht de officier van justitie niet bewezen. Hiermee gaat het OM in haar requisitoir in tegen het Hof dat eerder wel degelijk aanknopingspunten zag tot vervolging. Niet één keer, ook niet in de film Fitna zette Wilders aan tot haat tegen moslims zelf, en dus kan er geen sprake zijn van haatzaaien, vindt het OM. Ook als Wilders dingen zegt als: ‘Geen moslim er mee bij, geen moskee er meer bij, verbied het fascistische boek, genoeg is genoeg.’ of wanneer hij de Koran vergelijkt met Mein Kampf. Gaat niet over mensen, maar over religie. Het is toegestaan zich uit te spreken tegen een godsdienst, aldus de officier van justitie. Het is niet zo dat hij uit is op conflictueuze tweedeling, tussen moslims en anderen.

Wilders’ oproep tot verbod van de koran kan volgens het OM wel worden gezien als ‘een aanzet tot discriminatie’, maar niet meer dan...