De meer dan zestig jaar in Amerika wonende Engelse neuroloog Oliver Sacks (1933-2015) schreef graag openbare brieven. Afgelopen januari liet hij in een brief in ‘The New Yorker’ weten dat hij ernstig ziek was en het niet lang meer zou maken. Zondag overleed hij.

De man die zijn vrouw voor een hoed hield, het neurologische ‘geval’ waarmee Oliver Sacks beroemd is geworden, kan beschouwd worden als het oerverhaal van alle verhalen over mensen van wie de hersenen veranderen door een ongeluk, door Alzheimer, een virus of door dementie. Het is een nuchter opgeschreven tragisch verhaal met een absurde en komische kant. De man pakt de nek van zijn vrouw in de veronderstelling dat het zijn hoed is. Sacks jeugdvriend Jonathan Miller, zelf arts en neuroloog, maar daarnaast vermaard operaregisseur en maker van een film over Lewis Carrolls boek Alice in Wonderland, zei over hun beider liefde voor de wetenschap dat die van zuiver literaire aard was.

Sacks verhalen veranderden zijn...