Nicholas Phillipson. Adam Smith, An Enlightened Life. Allen Lane, 346 p., € 29,95

**1/2

door Bert Tieben

Nicholas Phillipson schreef een toegankelijke biografie over de mens achter de economische klassieker The Wealth of Nations: Adam Smith (1723-1790), grondlegger van de economische wetenschap en heraut van de vrijemarkteconomie. Dat is een kunststukje want over Adam Smith is weinig bekend. Phillipson vermeldt keurig de bekende verhalen, zoals Smiths legendarische verstrooidheid. Maar echt spannend wordt het nooit. Snel samengevat: Smith las, schreef, maakte één reis door Europa en woonde verder heel zijn leven bij zijn moeder. Phillipson richt zijn pijlen daarom terecht op de zinderende intellectuele en culturele omgeving van Smith: de Schotse Verlichting. Hier vinden we ook de bron van Smiths economisch liberalisme. Het is de Unie met aartsvijand Engeland in 1707 die de Schotten vrijhandel in het Britse rijk en economische voorspoed brengt.

Jean Ziegler. De haat tegen het...