***** Kristien Hemmerechts. Kronkelpaden van het geheugen. De Geus, 315 p., € 21,50

door Aart van Zoest

Essay

De titel van Kristien Hemmerechts nieuwe boek doet de inhoud tekort: de schrijfster biedt meer dan bespiegelingen over de kronkelpaden van het geheugen. Ze vertelt over significante momenten in haar leven, in dit boek vooral het door haar meebeleefde levenseinde van haar Antwerpse vriendin Mischa Peeters. Ze refereert daarbij aan eigen ervaringen en ook aan het dagboek dat Mischa bijhield. Het geheugen speelt daarbij een rol – de schrijfster kan het verhaal uiteraard niet anders dan achteraf vormgeven. ‘Ik heb geselecteerd wat me ontroerde, wat me verbaasde, wat me ergerde, wat me betekenisvol leek; kortom wat voor mij EW had.’ EW is voor Hemmerechts de afkorting van Emotionele Waarde. Haar stelling: de feitelijkheden die het geheugen oplevert, kloppen vaak niet helemaal of helemaal niet met wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. Veel realiteit gaat verloren of...