Peter Henk Steenhuis. De rode ambassadeur. De twintigste eeuw door de ogen van Coen Stork. ‘Athenaeum-Polak & Van Gennep, 208 p., € 17,95

****

door Harm Ede Botje

Biografie

De rode ambassadeur is het door Peter Henk Steenhuis vaardig opgeschreven en openhartige levensverhaal van een van Nederlands onconventioneelste en flamboyantste diplomaten. Coen Stork groeide op in een voorname familie, studeerde in Leiden, maakte onderdeel uit van het establishment. Hij ging na zijn studie werken bij ‘het meest reactionaire onder de ministeries’ waarbinnen ‘de Buitenlandse Dienst nog een paar graden erger was’. Waar zijn collega’s vaak uitblonken door een formalistische opstelling en wegkeken van echte problemen, trok Stork er juist op uit. In Zuid-Afrika ging hij in de jaren zestig wekenlang elke dag naar het proces tegen Nelson Mandela, de latere Zuid-Afrikaanse president schreef hem destijds een ontroerend bedankbriefje. In Cuba stelde hij zijn huis open voor dissidenten, en hij stond er...